Vad är GDPR?

Den allmänna dataskyddskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) är en ny EU-förordning som träder i kraft den 25 maj 2018. Den ersätter nuvarande personuppgiftslagen (PUL) och innebär i korthet att du får mer insyn och kontroll över dina personuppgifter. Det ställs tydligare krav på hur företag och organisationer ska hantera dina personuppgifter. Du får även stärkta rättigheter på vissa områden, t.ex. när det gäller rätt till information och tillgång till dina personuppgifter.

För att anpassa oss till GDPR kommer vi inför den 25 maj att uppdatera informationstexten rörande behandling av personuppgifter i våra allmänna villkor samt informationen här på vår hemsida.

Läs mer om GDPR på Datainspektionens webbplats
Ikano Bank Kundservice Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.